Bedriftskunde

Mellom 60 og 70 prosent av sykefraværet i Norge i dag skyldes muskel og skjelettplager. Eureka Sandvika har som mål å forebygge disse plagene, slik at ansatte vil kunne være i arbeid i motsetning til sykemeldte grunnet lidelser som kunne vært unngått ved forbyggende behandling.

Kiropraktorene i Norge har kunnet sykemelde siden 2006, hvor målet har vært, gjennom intensiv behandling, å redusere sykemeldingsperioden til et minimum, hvis i det hele tatt nødvendig. For gjennomsnittsbedriften i Norge i dag koster det ca NOK 5.000,– pr dag hver ansatt er sykemeldt. Det sier seg selv at dette er særdeles kostbart for den enkelte bedrift i motsetning til behandling mens man er i arbeid (så vel forebyggende som restituerende behandling).

Som klinikk har vi bred erfaring fra å ha tidligere jobbet i landets største klinikker med et nært samarbeid med bedrifter og forsikringsselskaper. Samarbeidet med disse bedriftene fungerte meget godt og vi reduserte sykefraværene i samtlige bedrifter. Eureka Sandvika har tatt med seg disse erfaringene og kan nå tilby et tverrfaglig tilbud på klinikken, men vi kan også komme ut til bedriftene for forebyggende behandling på stedet. Eureka Sandvika ønsker å oppnå aksept og forståelse i den enkelte bedrift for de besparelser en bedriftsavtale innebærer, samt bidra til at de ansatte gis følelsen av at arbeidsgiver tar vare på sine ansatte i dette henseende. For ytterligere informasjon om Eureka Sandvika og vårt arbeid, vennligst ta kontakt på 67 55 00 90, eller epost.