Hjernerystelse og post-comotiosyndrom

Hjernerystelse og post-comotiosyndrom

Ett fall på isen, hodet treffer bakken, og jeg ser stjerner og planeter noen sekunder før jeg fortumlet kommer til meg selv. Hva skjedde der? Jeg blir kjørt til legevakten hvor det blir tatt bilder og jeg blir undersøkt. Det blir konstatert hjernerystelse uten andre komplikasjoner, og jeg blir bedt om å ta det med ro noen dager, samt oppsøke fastlege for sykemelding og videre oppfølging.

Dagene går, og jeg fortsetter og føle meg søvnig, lyssky, utmattet, svimmel og redusert både kognitivt og emosjonelt.

 

De aller fleste som opplever en hjernerystelser vil være symptomfrie i løpet av 3-7 dager, men det er fortsatt en stor gruppe mennesker hvor dette ikke er tilfelle. Studier er sprikende, men flere peker på at 5-15 % rapporterer symptomer etter 3-6 og 12 måneder.

Mange med post-commotio-syndrom (hjernerystelsesymptomer, 3 måneder etter uhell), rapporterer om lysskyhet, kognitiv svikt, emosjonell ustabilitet, hodepiner, svimmelhet, anstrengt syn, nakkesmerter, overstimulering og søvnvansker. Mange strever med å finne de riktige ordene, huske hva de skal kjøpe til middag og selv 5 minutter på et kjøpesenter er en overstimulering, svimmelhet og angstfølelsene brer seg.

Mange opplever frustrasjon i møte med helsevesenet da de ikke bli tatt seriøst. Symptomene er ofte ikke synlige for et utrent øye. Store deler av dagen kan gå med på å oppsøke ulikt helsepersonell, som stort sett gir beskjed om å bruke tid,  la kroppen få hvile, samt smertestillende eller symptomlindrende terapier.

Symptomer som hodepiner, nakkestivhet, søvnproblemer blir behandlet, men er ikke alltid årsaken til problemene disse menneskene opplever og blir derfor dessverre kun et midlertidig plaster på såret. Mange oppsøker kiropraktorer, fysioterapeuter, leger, psykoterapeuter, psykologer å får god hjelp. Det totale symptombildet forblir uforandret da stort sett kun fysiske symptomer blir behandlet og de langvarige resultatene uteblir.

Hva skal jeg gjøre?

Om symptomer som utmattelse, hodepine, svimmelhet, ørhet, kvalme, nakkesmerter, konsentrasjonsvansker og hukommelsessvikt vedvarer utover 14 dager, er det anbefalt å oppsøke helsepersonell med kompetanse på hjernerystelse. Jo lenger symptomene vedvarer jo vanskeligere er det å snu utviklingen.

I 2016 møttes eliten av hjernerystelseeksperter i Berlin for å vurdere evidensen og anbefalte retningslinjer. Der var det bred enighet om at balanse, syn og -nakke -ryggfunksjon bør evalueres og være prioritert i behandlingsforløpet.

Litt av problemet ligger i at de fleste helsepersonell er verken oppdatert, eller har kunnskap til å evaluere ett komplisert samspill mellom øyne, balanse og -nakke -ryggfunksjon. Få kan kartlegge funksjonsnivået etter en hjernerystelse og gi konkrete råd og behandling. Det er viktig å kunne gi en konkret beskrivelse av hvor hovedproblemet til pasientens symptomer stammer fra.

Kiropraktor med spesialisering innen funksjonellnevrologi har ofte 1000+ timer videreutdannelse på hjernen og nervesystemets funksjon etter endt kiropraktorutdanning. Vi er derfor svært egnet til å håndtere pasienter med vedvarende symptomer fra hjernerystelse.

Ved førstegangsundersøkelse blir øyemotorikk, kognitiv funksjon og balanse undersøkt iløpet av 60-90 minutter. Her er målet å kartlegge funksjonsnivået til ulike deler av nervesystemet, som relaterer til pasientens symptomer.

Ofte vil vi jobbe intensivt i en periode på 1-2 uker, med timer som varer fra 30-60 minutter. Balanse, synstrening, -øye -håndmotorikk, fullkropprotasjonøvelser, -hode -følgebevegelser samt ulike manuelle teknikker blir brukt og skreddersydd til hver enkelt.

Dessverre er ikke denne type behandling “mainstream” enda, og mange vil være skeptiske til en slike tilnærming da de har blitt fortalt at ingenting hjelper, og man må ta tiden til hjelp

Ikke missforstå meg, mange vil ha symptomer selv etter behandling, og vil kjenne på symptomer ved for store anstrengelser. Mange kan gå fra å føle seg som halve seg selv til 90%. Det er en vannvittig forbedring i livskvalitet. Mange blir også gitt øvelser som er med på å roe ned symptomer når de oppstår, og får derfor en bedre kontroll over situasjonen.

Det er millioner av mennesker som opplever en hjernerystelse hvert år. De aller fleste blir bra men fortsatt er det tusener av mennesker som aldri får hjelp og blir gående i en redusert utgave av seg selv.

 

Skrevet av kiropraktor Mads Omberg

 

For flere tips og informasjon rundt hjernerystelser sjekk ut podcasten,  Hjernejervene

https://podcasts.apple.com/no/podcast/hjernejervene/id1434384746