Urolige barn

Kan vedvarende spedbarnsreflekser bidra til ditt barns plager?

skrevet av: Kiropraktor Mads Omberg

Barnet ditt opplever smerter i ryggen, han er 5 år gammel. Mor kan ikke huske at han har slått seg nevneverdig, litt knall og fall her og der, men det hører jo med. Smertene har vedvart i snart to uker nå. Mor er rådvill og usikker på hva hun skal foreta seg. Skummel patologi er utelukket av fastlegen og hun får beskjed om at dette er muskulært. Burde det ikke da gi seg etter den lette massasjen vi har prøvd?

Kan det tenkes at barnet hennes innehar en primitiv refleks (spedbarnsrefleks)? Hva er dette og hvordan kan det gi smerter i ryggen, korsrygg og midtryggen i dette tilfellet?

Primitive reflekser er en del av den naturlige motoriske utviklingen. Hva gjør et nyfødt barn når du legger en finger i håndflaten deres? Refleksivt griper barnet rundt hånden, du blir overrasket over hvor kraftfull det nyfødte barnet viser seg å være.

Merker barnet berøring omkring munnen, snur det refleksivt på hodet, søkende etter stimuli. De overnevnte eksemplene er to reflekser som heter søke- og griperefleks. På vei ut fødselskanalen får barnet hjelp av en refleks som heter galant, den gjør at barnet bukter seg ut kanalen refleksivt ved berøring av barnets ytre ryggmuskulatur.

Reflekser er programmert inn i oss alle fra vi er født. Slå deg selv i kneleddet og leggen din spretter ut enten du vil eller ei. Vi oppdager noe i synsfeltet vårt og hodet trekker seg refleksivt unna. På fotballbanen blir du taklet, og for å unngå at du lander på hodet, retter du ut armene for å ta av den verste støyten. Vi begynner kanskje å se at om disse refleksene ikke fungerer som de skal, kan de ha stor betydning i dagliglivet.

Reflekser er ubevisste og vi har ingen kontroll over dem. Primitive reflekser er et sett med reflekser som hjelper barnet det første året av livet. De er med på å gjøre at barn snur seg fra rygg til sideleie, krabber, tar til seg næring, holder balansen og etter hvert går og balanserer på to ben. Motsigende til det foreldre gjerne vil tro, har ikke barn noe særlig bevissthet de første leveårene. Mesteparten av barnets ansiktsgrimaser, motoriske responser og væremåte er ufrivillig og ubevisst.

Primitive reflekser skal normalt ¨dempes¨ og bli borte innen det første leveåret. Det vil si at etterhvert som hjernen modnes, overtar den styringen, og bevegelsene blir i større grad frivillige.

Barnet får mer ¨kontroll¨ over adferd og bevegelser etterhvert som nervesystem og hjerne utvikles. Hjernen mottar signaler fra kroppen, tolker disse, og sender kommandoer ned til kroppen, hovedsakelig for å dempe og koordinere bevegelse. Samme gjelder puls, blodtrykk, muskeltone osv.

Ta da eksemplet som vi begynte med, smerter i rygg, muskulært, 5 år gammel gutt.

Om gutten innehar en galant refleks som ikke er ¨dempet¨, trekker ryggmuskulaturen hans seg sammen ved berøring. Det kan være berøring fra en genser, en stolrygg, eller lignende. Muskulaturen blir da stram etter gjentatte sammentrekninger og kan medføre ryggplager, en hofte som virker innad- eller utadrotert samt ett ugunstig bevegelsesmønster. Andre eksempler kan være en aktiv griperefleks som gir keitete håndskrift eller finmotoriske vansker. Berøring av håndflaten ved f.eks en penn, gjør at fingrene trekker seg sammen og stivner, som igjen gjør det vanskelig å koordinere blyanten.

Mange barn med plager har aktive slike reflekser og ut ifra undertegnedes mening er det svært viktig å avdekke disse i tidlig alder da de kan skape problemer i senere tid samt forstyrre utviklingsprosesser. Istedenfor å behandle et eventuelt symptom som muskelspenning, nakkestivhet, korsryggsmerter eller lignende hos barn, bør vi se etter den underliggende årsaken til at dette har oppstått.

I senere tid er det kommet mer forskning som viser at barn med adferds- og utviklingsforstyrrelser som dysleksi, autisme eller ADHD ofte har aktive primitive reflekser. Dårlig koordinasjon, balanse, klossethet, lese/skrivevansker, sengevæting er noen få av symptomene som er linket med disse refleksene. Avdekking og behandling av disse refleksene vil trolig være gunstig for barnets videre utvikling. Spesielt om vi kan se en sammenheng mellom hvilke primitive reflekser barn innehar og eventuelle symptomer barnet måtte vise.

Kort oppsummert:

Aktive primitive reflekser er linket mot en hel del helseplager.

Disse kan enkelt avdekkes av kyndig helsepersonell. Ved stimulering av riktige områder sammen med hjemmeøvelser er de som oftest enkle å bli kvitt. Dette hjelper nervesystemet til å dempe refleksene som igjen kan bidra til en mer optimal motorisk utvikling. På de fleste av Eurekas klinikker rundt om i landet finnes det terapeuter med erfaring og utdanning i nettopp dette.

Ta kontakt på din nærmeste Eureka klinikk for å få en evaluering av spedbarnsreflekser om du tror de er relatert til ditt barns vansker eller plager.